Vår Filosofi
Bolaget grundades 2004 av de två ägarna Mats Bergsjö och Bengt Christensson. Båda har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri, från flera olika företag och branscher. Vi har arbetat med marknader både i Sverige och inter-nationellt såväl som underleverantörer som med egna produkter och varumärken.

Nyckelbegreppen i vårt agerande är långsiktighet och det som är industriellt riktigt. Strategin för att nå detta är satsning på lokal eller internationell konkurrens-kraft byggd på fokusering och fördjupning av kärnkompetensen i respektive företag.

Vi ska huvudsakligen utöva ägandet genom ett aktivt styrelsearbete, men kan också gå in operativt i företagsledningen under en kortare eller längre period.

Huvudkontoret ligger i Degerfors.